Plaatselijk Belang Sloten jaarvergadering:
Uitslag enquête locatie fontein:
Inwoners kiezen locatie fontein Sloten
In het kader van ‘Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa’, krijgt Sloten een fontein. In oktober is zowel het ontwerp voor de fontein als de mogelijke locatie gepresenteerd aan de inwoners van Sloten. Het ontwerp is goed ontvangen, maar de inwoners gaven de voorkeur aan drie andere mogelijke locaties. De fonteincommissie van Sloten vroeg de inwoners uit de stad daarom om te stemmen op hun voorkeurslocatie voor de fontein van Sloten.

Uitslag enquête keuze locatie fontein Sloten
Alle inwoners uit Sloten ontvingen een enquêteformulier, die huis-aan-huis werd verspreid, met daarin drie opties voor mogelijke locaties, met een impressie van het ontwerp ingetekend. Op die manier konden inwoners (anoniem) stemmen en hun locatievoorkeur aangeven. Op deze manier kiezen de inwoners zelf waar zij de fontein willen in de stad. De drie voorgestelde locaties waren: op het grasveld bij Brasserie De Mallemok , op het ‘Van der Walplein’ (hoek Haverkamp – Koestraat) en in de weide aan het Bolwerk Noordzijde.

De fonteincommissie maakte uiteindelijk de balans op. Hieruit bleek dat van de 336 uitgedeelde formulieren er in totaal 124 zijn ingeleverd. De ruime meerderheid (95) geeft daarbij de voorkeur aan de hoek Haverkamp – Koestraat, in de volksmond ook wel het ‘Van der Walplein’ genoemd. Van de 124 ingeleverde formulieren gaven zes bewoners aan liever geen fontein in Sloten te zien, waarvan vijf wel een voorkeurslocatie aangaven. Daarnaast werd in een tiental gevallen aangegeven rekening te houden met de hoogte. Dit moet passen in de omgeving en niet te hoog zijn. In een enkel geval werd opgemerkt met de kleurstelling rekening te houden.

Voor de volledigheid de uitslag:
  • 95 stemmen voor het Van der Wal plein
  • 12 stemmen voor het Bolwerk noordzijde
  • 16 stemmen voor het grasveld bij de Mallemok
  • 1 onthouding, met als opmerking liever geen fontein in Sloten te zien

Als fonteincommissie zijn we blij met de goede respons en de duidelijke uitkomst. Inmiddels is het resultaat gedeeld met de Gemeente de Fryske Marren en het 11Fountainsproject. Zij zullen de voorkeur van de inwoners overnemen. In januari zal er een overleg worden gepland tussen de drie partijen om een vervolg te geven aan het proces van de daadwerkelijke plaatsing van de fontein.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

11Fountains project
In 2018 staat Culturele Hoofdstad centraal in heel Friesland. Zowel gemeente De Fryske Marren als het project 11Fountains sluiten zich hierbij aan. Het project 11Fountains bouwt op een unieke wijze voort op de grote traditie van de Elfstedentocht door in elk van de elf steden een fontein te plaatsen. De elf fonteinen (of: waterkunstwerken) worden ontworpen door elf gerenommeerde internationale kunstenaars. Meer informatie over het 11Fountains project en de fontein in Sloten vindt u op de website www.2018.nl/11fountains.
Extra foto’s bij enquete locatie fontein:
Locatie Mallemok
Locatie Van der Walplein
Locatie Bolwerk NZ
WhatsApp Buurtpreventie:
Stacks Image 7437
Meedoen met de buurtpreventie app kan door een app te sturen naar een van de onderstaande beheerders van de app:

Pieter Albada 06 - 30 59 84 89
Djoeke van Dijk 06 - 53 36 17 80

Voor bewoners van It Far:
Margaret Steijn-Woodbridge 06 - 29 03 13 66

Klik hier voor meer informatie over de Buurtpreventie App

Klik hier voor de deelnemersvoorwaarden
Laatste nieuws Buurtpreventie Sloten: